• Agencja doradcza - Konsul PL

Karty pobytu

Numer PESEL

 • wypełnianie wniosku
 • asysta w UW

Tymczasowa karta pobytu

 • wyznaczanie terminu wizyty w UW
 • kompletowanie dokumentów
 • asysta w UW
 • przyśpieszenie wydania decyzji

Stała karta pobytu

 • wyznaczanie terminu wizyty w UW
 • kompletowanie dokumentów
 • asysta w UW
 • przyśpieszenie wydania decyzji

Karta rezydenta długoterminowego UE

 • wyznaczanie terminu wizyty w UW
 • kompletowanie dokumentów
 • asysta w UW
 • przyśpieszenie wydania decyzji

Informacje o serwisie

 • Cena:
  Od 50 euro
 • Termin realizacji:
  od 3 do 6 miesięcy
 • Wymagane dokumenty:
  - Wypełniony formularz wniosku oraz jedna kserokopia wniosku
  - 4 Fotografie nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  wymiary 35 mm x 45 mm wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  - Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
  - Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku
  - Dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe

Pomoc prawna

Ochrona / obrona / reprezentacja

Pośrednictwo pracy

Kontakt / przygotowanie / negocjacje

Sprawy konsularne

Konsultacja / asysta / wizy

Sprawy lokalowe

Poszukiwanie/asysta/negocjacje

Sprawy motoryzacyjne

Poszukiwanie / asysta / negocjacje

Tłumaczenia

Przysięgłe / klasyczne / symultaniczne

Usługi Bankowe i Ubezpieczeniowe

Konsultacja / asysta / negocjacje

Usługi edukacyjne

Kursy / szkolenia / studia

Formularz kontaktowy